بلاگ, تعمیر و سرویس آبگرمکن های دیواری, خدمات تعمیرات

اسیدشویی و رسوب زدایی آبگرمکن دیواری بوتان

اسیدشویی و رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

نحوه اسید شویی و رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

در این مطلب  قصد داریم  که نحوه اسیدشویی و رسوب زدایی آبگرمکن دیواری را برای شما  شرح  بدهیم از اینکه همراه ما هستید  تشکر می کنیم. مبدل گرمایی را در تشت پلاستیکی بزرگ که درون آن به مقدار کافی آب باشد قرار میدهندتا چنانچه محلول رسوبگیری سرریز کند یا پاشی داشته باشد تغییر رنگ روی مبدل گرمایی ایجاد نشود. اگر در فصل سرما باشد بهتر است آب موجود گرم باشد تا رسوب گیری زودتر انجام شود.

نحوه اسید شویی آبگرمکن دیواری

 مقداری اسید از طریق قیف در مبدل می ریزیم تا از طرف دیگر مبدل، درون ظرف دیگری بریزد. وجود کف به همراه اسید خروجی از طرف دیگر بیانگر حل شدن رسوب درون مبدل در اسید است برای رسوب زدایی کامل اسید درون ظرف دوم را دوباره از طریق قیف در مبدل میریزیم و این عمل را چندین بار تکرار میکنیم تا محلول خروجی از مبدل بدون کف باشد.

نکته قابل توجه اینکه در لحظه اول که اسید وارد مبدل میشود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدی از بالای قیف ایجاد میشود که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت میشود. دقت داشته باشید به محض ریختن اسید داخل قیف ته ظرف را روی قیف قرار دهید که پاششی ایجاد نشود و بعد از این که تمام اسید را داخل مبدل ریختیم چندین بار این عمل را تکرار میکنیم تا کاملاً تمام رسوب داخل مبدل گرفته شود و هیچگونه کفی اسید نداشته باشد.

نکته:

در مرحله اول که اسید وارد مبدل میشود خروجی مبدل به صورت کف میباشد و هر چند بار که اسید دور بخورد این کف کم میشود و وقتی که کاملاً جرم مبدل گرفته شود دیگر هیچگونه کف همراه اسید خارج نمیشود. پس از پایان کار ظرف اسید را کنار گذاشته وآب خالص درون قیف بریزید تا مبدل کاملاًشسته شود…
ـ بعد از رسوبگیری کامل باید مبدل گرمایی را با آب کاملاًشست وشو داد و در جای خود نصب نمود…..

دستور کار: رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری به روش ثقلی

نحوه اسید شویی آبگرمکن دیواری

زمان اجرا: 180 دقىقه

ابزار و وسایل لازم بر ای اسیدشویی آبگرمکن دیواری :

1- لوله پلی پروپیلن 20 میلی متر یک متر 1 عدد

2- بوشنP.P یک سردنده توپیچ 2 عدد

3- شلنگ لاستیکی 2 عدد

4- قیف پلاستیکی متوسط 1 عدد

5- ظرف پلاستیکی مناسب برای جمع آوری اسید شویی خروجی از مبدل 1 عدد

6- مبدل گرمایی رسوب دار

7- دستکش لاستیکی

8- عینک محافظ سفید

9- تشت پلاستیکی بزرگ برای ریختن آب و قرار دادن مبدل درآن

10- ماسک یک بار مصرف

11- اسید کلریدریک (جوهر نمک) 20%  2 لیتر

نکات فنی و ایمنی:

1- در جــریان رسوبزدایی از مــاسک، لباسکــار، دستکش و عینک استفاده کنید.

2- در حین ریختن اسید از پاشش آن بر روی زمین، لباس کار و اعضای بدن جلوگیری کنید.

3- در صورت پاشیدن اسید برروی اعضای بدن آن را ًفورا باآب بشویید.

مراحل انجام کار:

1- پس از پوشیدن لباس کار مناسب و تحویل گرفتن ابزار و وسایل از انبار با رعایت نکات ایمنی و مطابق آنچه در رسوب زدایی ثقلی گفته شده است مبدل گرمایی را از محل خود بروی آبگرمکن جدا نموده رسوب زدایی کنید.

2- قبل از شروع به رسوب گیری مبدل را بررسی و از نظر دوده و گرد و غبار تمییز کنید .

3- وسایل رسوب زدایی را شستشو و در محل امن قرار دهید .

رسوب زدایی با پمپ

یکی دیگر از روشهای رسوبگیری مبدلها استفاده از پمپ میباشد. در این روش پمپ اسیدشویی را در ظرف اسید قرار میدهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل نموده و طرف دیگر مبدل گرمایی با استفاده از شیلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم . پس از چند دقیقه کار کرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته میشود. پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست وشو میدهیم و در محل خود نصب مینماییم لازم به ذکراست که بعضی از سرویسکاران در بازارکار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند که در این روش مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتاً باعث خرابی پمپ کولر میشود و مقرونبه صرفه نمیباشد

برای آشنایی با نحوه ی اسیدشویی و رسوب زدایی آبگرمکن دیواری با ما تماس بگیرید.